ادبیات راهنمایی

گزارش عملکرد دوره ی ضمن خدمت ادبیات فارسی با رویکرد تربیتی

(((بسم الله الرحمن الرحیم)))                                            

 

     ((گزارش عملکرد دوره ی ضمن خدمت ادبیات فارسی با رویکرد تربیتی))

 

با عنایت به بخشنامه ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان مبنی بر تهیه

 

گزارشی از عملکرد دبیران و مدارس مجری طرح رویکرد تربیتی درس ادبیات فارسی مقطع

 

راهنمایی بدین وسیله اهم فعالیتهای انجام گرفته توسط اینجانب مولامراد عبدی سرگروه درس

 

ادبیات فارسی شهرستان دلفان به صورت اجمالی جهت اطلاع و هرگونه اقدام ارسال می گردد

 

1-با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع٬ انتظارمی رفت که مجریان ودست اندرکاران طرح

 

دستورالعمل وزمان اجرای این رویکرد را درقالب یک بخشنامه ارسال تا با هماهنگی ان اداره

 

کل درتمام شهرستانها رویکرد تربیتی به صورت کلاس ضمن خدمت اجرامی شدچون این مهم

 

میسر نگردید هرکدام ازشرکت کنندگان دردوره باید به تفکیک فعالیتهای خود را ثبت وگزارش

 

نمایند.

 

2-درشهرستان دلفان برای انتقال آموخته های خود به دبیران وارتقأﺀ نقش تربیتی آنهاکلاسهای

 

کارگاهی رادر نظر گرفتیم تاهم کلاسهای کارگاهی پربارباشند وهم وقت کلاس دانش آموزان

 

کمتر گرفته شود.چون درس ادبیات خود سراسرپند واندرز و نکته ی تربیتی است. آموزش این

 

رویکرد تا آخرسال در کلاسهای کارگاهی ادامه خواهد داشت.

 

3-برای برگزاری هردوره وآموزش هرمطلب نیازاست که یک منبع آموزشی برای فراگیران

 

معرفی شود برای نیل به این منظورمؤثرترین منبع آموزشی CD جامع وکاملی بود که درطی

 

دوره ی ضمن خدمت دریافت گردید.CD یاد شده به تعداد 45 حلقه رایت ودراختیار همکاران

 

قرارگرفت تا با مشاهده ومطالعه ی کلیه ی جوانب آن سؤالات٬نظرات وپیشنهادات خود را در

 

کلاس کارگاهی مطرح وپاسخ ابهامات وشبهات خود را دریافت نمایند.

 

4-درکلاسهای کارگاهی ازکتاب هرپایه یک درس انتخاب ودرجمع همکاران بارویکرد تربیتی

 

وطرح درس ویژه واستفاده ازوسایل کمک آموزشی ساده وطبیعی ودردسترس به صورت

 

عملی تدریس گردیده وهمکاران نیز مؤظف شدند هر کدام یک درس را تجزیه وتحلیل ودر

 

کلاسهای کارگاهی تدریس کنند.

 

5-از همکاران محترم آموزشی درخواست گردیده که طرح یاد شده را با پرهیز از هر گونه

 

افراط وتفریط نقد وبررسی نمایند وچنانچه نظروپیشنهاد سازنده ای دارند به صورت مقالات

 

علمی بیان کنند اما تاکنون مقاله ی ارزشمندی دریافت نشده که ارسال گردد.

 

6-سبب تٲخیردرارسال گزارش این است که بخشنامه را یک هفته بعد ازآخرین مهلت برای

 

پاسخگویی دریافت و رﺅیت نموده ام.در پایان  بهروزی وسربلندی و اخلاق حسنه و تربیت

 

نیکو را برای همه ی ایرانیان سرافراز خواهان و خواستارم.

 

 

 

 

 

 

مولامراد عبدی

سرگروه ادبیات فارسی

شهرستان دلفان

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 10:42  توسط مولامراد عبدی  | 

بودجه بندی ادبیات راهنمایی

بودجه بندی سالانه درس ادبیات فارسی پایه ی اوّل ودوم وسوم راهنمایی در سال تحصیلی 90-89

ماه های سال

پایه اول راهنمایی

پایه دوم راهنمایی

پایه سوم راهنمایی

ملاحظات

مهر

صفحه 1 تا 28

 

آزمون مرحله ای

صفحه 1 تا 23

 

آزمون مرحله ای

صفحه 1 تا 21

 

آزمون مرحله ای

قابل توجه همکاران 

 

گرامی این بودجه

 

بندی صرفا جنبه ی

 

پیشنهادی داشته  و

 

نظرسروران ارجمند

 

محترم است.

آبان

ص 28 تا 53

 

آزمون مرحله ای

ص 23 تا 49

 

آزمون مرحله ای

ص 21 تا 46

 

آزمون مرحله ای 

آذر

ص53 تا 93

 

آزمون مرحله ای

ص 49 تا 75

 

آزمون مرحله ای

ص 46 تا 72

 

آزمون مرحله ای

دی

ص 93 تا 103

 

آزمون پایانی ترم اول

ص 75 تا 85

 

آزمون پایانی ترم اول

ص 72 تا 77

 

آزمون پایانی ترم اول

بهمن

ص 103 تا 129

 

آزمون مرحله ای

ص 85 تا 108

 

آزمون مرحله ای 

ص 77 تا 95

 

آزمون مرحله ای

اسفند

ص129 تا 155

 

آزمون مرحله ای

ص 108 تا 130

 

آزمون مرحله ای

ص 95 تا 113

 

آزمون مرحله ای

فروردین

ص 155 تا 177

 

آزمون مرحله ای

ص 130 تا 141

 

آزمون مرحله ای

ص 113 تا 128

 

آزمون مرحله ای

اردیبهشت

ص 177 تا 207

 

آزمون پایانی ترم دوم

ص 141 تا 156

 

آزمون پایانی ترم  دوم

 

ص 128 تا 145

 

آزمون پایانی ترم دوم

 

 

 

گروه آموزشی ادبیات فارسی آموزش وپرورش شهرستان دلفان

 

تهیه وتنظیم :مولامراد عبدی

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 10:42  توسط مولامراد عبدی  | 

امتحان درس املاء فارسی پایه دوم

 

                   ردیف 

 

 فع8

 نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

دبیر:

امتحان درس املاء فارسی پایه دوم راهنمایی نوبت دوم خردادماه 89

      مدرسه راهنمایی:

 

تاریخ آزمون:

زمان پاسخگویی:

                    بارم

 

 

 

1

در کدام ترکیب شکل نوشتاری وتلفظ کلمه یکسان است؟

الف) خواست        ب) خواب          ج) مصطفی              د) صورت

 

1

2

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟      

الف) اگر مصرور هستید از برکات آن استفاده کنید.

ب) نشاط و شتاب و اضطراب از ویژگیهای نوجوانان است.

 

 

1

3

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف) در صحن تمام خانه های ایرانی حوض آب هست.        ب) قالب خانه های ایرانی یک طبقه هستند.

 

1

4

در کدام ترکیب غلط املایی وجود دارد؟

الف) معاوزه و معامله          ب) تفکّر و تٲمّل           ج) اعمال و افعال           د) نرم و انعطاف پذیر

 

1

5

املای کدام کلمه با توجه به معنی درست است ؟

الف) معمور = آباد شده        ب) مصلم = مسلمان       ج) ترب = شادی       د) رایحه = بوی خوش

 

1

6

املای کدام کلمه با توجه به معنی درست نیست؟

الف) ذکاوت = تیز هوشی       ب) بدیع = تازه        ج) اهتزاز = جنبیدن        د) اعتراز = ایراد گرفتن

 

1

7

کدام کلمه تشدید نمی گیرد؟

الف) مجادله                       ب) عزت                        ج) تذکر                        د) تلفظ

 

1

8

گرینه ی مناسب را با توجه به معنی جمله انتخاب کنید.

دانش آموزان به احترام معلمشان به پا .......................0  الف) خواستند                ب) خاستند

 

1

9

دو کلمه ی ( اثاث و اساس ) را با توجه به معنی در محل نقطه چین ها قرار دهید.

هر ایرانی باید بر پایه و ................... سنتها و آداب خاص خود .................... ولوازم منزل را خریداری کند.

 

2

10

چهار کلمه بنویسید که سه حرف اصلی آنها ( ع ق ل ) باشد.

1-                          2-                          3-                          4-

 

2

11

الف) متضاد کلمه ی استقلال را بنویسید (                  )    ب) کلمه ی ستاره را با ان جمع ببندید (                  )

ج) کلمه ی مَلِک به چه معناست      (                  )         د) مفرد کلمه ی عناوین را بنویسید    (                   )

 

2

12

در هر عبارت یک حرف از یک کلمه حذف شده است٬ شکل صحیح آن حرف را بنویسید.

الف) تشتّت آرا و اعزا... گوناگون           ب) عاقل همیشه عا... بت اندیش است. 

 

2

13

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد٬ شکل صحیح آنها را بنویسید.

 

بهار فصل تجدید حیاط طبیعت است مبادا گرز شتابان عمر را به مصخره بگیرید پس بر احساسات و حیجانات خود غلبه کنید.

 

4

                                                                                                                      طراح : عبدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:9  توسط مولامراد عبدی  | 

امتحان درس املاء فارسی پایه اول

 

                   ردیف 

 فع8

 نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

دبیر:

امتحان درس املاء فارسی پایه اول راهنمایی  نوبت دوم خرداد ماه 89

      مدرسه راهنمایی :

 

تاریخ آزمون:

 

زمان پاسخگویی:

                    بارم

 

 

 

 

1

کدام کلمه تشدید نمی گیرد؟

الف) اعتصاب            ب) تحمل               ج) غلات                 د) متجلی      

 

1

2

کدام کلمه تشدید می گیرد؟

الف) قوس قزح            ب) هیئت              ج) مخلص                  د) مسطح

 

1

3

املای کدام کلمه با توجه به معنی درست نیست؟

الف) اضطراب : پریشانی   ب) تحفه : هدیه٬ ارمغان   ج) حجره : اتاق کوچک   د) صماجت : پافشاری

 

1

 

4

املای کدام کلمه با توجه به معنی درست است؟

الف) رعفت : مهربانی       ب) سخره : سنگ بزرگ        ج) تراوت : شادابی        د) عطش : تشنگی

 

1

5

در هر عبارت یک حرف از یک کلمه حذف شده است٬ شکل صحیح آن حرف را بنویسید.

الف) گردو ... باری انبوه از دور نمایان شد.     ب) رسول اکرم(ص) در تنهایی سیمایی ﻣﺤ...ون متفکّر داشت

 

1

6

در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

الف) فقط اعضای یک خوانواده بودند که کلبه ی خود را رها کردند.                                                      ب) رسول اکرم (ص) جامه و کفش خود را وصله می زد.

 

1

7

در کدام ترکیب غلط املایی وجود دارد؟       الف) بیم و هراس               ب) ذهد و پارسایی

 

1

8

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف) شهید رجایی معلّمی متواضع و صمیمی بود.         ب) طلّاب در حوضه ی علمیّه ی قم درس می خوانند.

 

1

9

در کدام گزینه شکل نوشتاری و تلفظ کلمه یکسان است؟

الف) خوار          ب) مصطفی            ج) ابدا˝            د) صورت

 

2

 

10

برای کلمه ی داده شده چهار هم خانواده بنویسید.

علم ← 1-               2-                     3-                       4-       

 

2

11

چهار کلمه بنویسید که سه حرف اصلی آنها ( ظ ل م ) باشد.

1-                       2-                          3-                         4-

 

2

12

هر کدام از کلمات ( صفر – سفر ) را با توجه به معنی در محل مناسب نقطه چین ها قرار دهید؟

ماه ............ فرا رسید و مردم دیگر به ............. و مسافرت نمی روند.

 

2

13

در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ شکل صحیح آنها را بنویسید.

تسلّت حکومت های جبّار و فاصد اکسر مردم را سخت ترسو بارآورده و روه شهامت را در آنان کشته بود.

 

4

 

                                                                                                           طراح : عبدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:8  توسط مولامراد عبدی  | 

امتحان درس نگارش پایه دوم

 

                   ردیف 

6فع8

 

نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

دبیر:

  امتحان درس نگارش پایه دوم راهنمایی نوبت دوم خرداد ماه 89

          مدرسه ی راهنمایی:

 تاریخ آزمون:

زمان پاسخگویی:

                    بارم

 

 

 

 

 

1

 

 

 

متن زیر را با تبدیل ضمیر من به او بازنویسی کنید.

من با خویش عهد بسته ام هر روز کتاب تازه ای بخوانم. ←............................................................

 

1

 

2

 

برای بیت داده شده دو آرایه ی ادبی بنویسید.

غنچه هم گفت گرچه دلتنگم                 مثل لبخند باز خواهم شد  (                    )       (                     )    

 

1

 

3

 

الف) معادل فارسی اس ام اس را بنویسید. (                         )

ب) متضاد آزادی را بنویسید. (                      )

 

1

 

4

 

جمله ی ناتمام زیر را در یک سطر کامل کنید.

کشور ایران ...................................

 

1

 

5

 

الف) اگر نویسنده شرح حال شخص دیگری را بنویسد به این نوع نوشته بیوگرافی می گویند.     ص           غ 

ب) اگر نویسنده ای درباره ی ایثار و شهادت و مقاومت ملت خود سخن بگوید به این نوشته ادبیات پایداری         می گویند.   ص      غ 

 

1

 

6

 

عبارت زیر را توضیح دهید.

(( خوش بود گر محک تجربه آید به میان ))

 

1

 

 

7

 

با کلمات داده شده جمله بسازید.

 شعر فوق العاده ..................................

 انعطاف پذیر ...........................................

 

2

 

8

 

 

با کلمه ی ستارگان یک جمله ی زبانی و یک جمله ی ادبی بنویسید.

زبانی ........................................

ادبی ..........................................

 

2

 

9

 

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و با استفاده از آرایه های ادبی و ضرب المثل و امثال حکم انشایی زیبا بنویسید.

1- شرح حال خود یا یکی از دوستانتان را بنویسید.

2- یک نامه ی رسمی و یک نامه ی دوستانه بنویسید.

3- شهر یا روستای محل زندگی خود را توصیف کنید.

4- چرا کشورهای استعمارگر با پیشرفت هسته ای ایران مخالفند؟

 

10

                                                                                                                      طراح : عبدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:6  توسط مولامراد عبدی  | 

امتحان درس نگارش پایه اول

 

                   ردیف 

 

6فع8

 نام:

نام خانوادگی:

کلاس:

دبیر:

    امتحان درس نگارش پایه اول راهنمایی نوبت دوم خرداد ماه 89مدرسه راهنمایی:شهدای مراداباد

 

تاریخ آزمون:

 

زمان پاسخگویی:

                    بارم

 

 

 

 

 

1

 

با کلمه ی دانشمند یک جمله ی امری و یک جمله ی عاطفی بنویسید. (ذکرعلامت پایان جمله ضروری است)

امری:                                                             عاطفی:

 

1

 

2

 

جمله ی ناتمام زیر را در دو سطر کامل کنید.

ای کاش...............................................................

 

1

 

3

 

الف) معادل فارسی کلینیک را بنویسید.  (                              )

ب ) مترادف کلمه ی ظل را بنویسید.       (                             )

 

 

1

 

4

 

چه موقع زاویه ی دید داستان اول شخص است؟

 

1

 

5

 

برای هر عبارت یک آرایه ی ادبی بنویسید.

الف) کوه و دشت گله با من هم صداست (                          )

ب) شاخه های عریان در طلب باران دست به دعا برداشتند. (                              )

 

1

 

6

 

 

 

هنگام توصیف باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ ( 4 مورد)

 

1

 

7

 

 

جملات زبانی زیر را به صورت ادبی بازنویسی کنید.

الف) قطرات شبنم زیر نور خورشید می درخشند ..............................................

ب) صبح خورشید طلوع کرد ............................................

 

2

 

8

 

با استفاده از عنصر تخیل و خیال پردازی خود یک بند بنویسید و کلمات جنگل و دریا را در آن به کار ببرید.

 

2

 

9

 

یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و با استفاده از جملات زیبا و آرایه های ادبی درباره ی آن انشایی بنویسید.

1- یکی از شاعران بزرگ ایران را معرفی کنید.

2- یکی از خاطرات شیرین خود را بنویسید.

3- درباره ی ارزش وقت انشایی بنویسید.

4- نامه ای برای رهبر عزیز انقلاب بنویسید.

 

 

 

10

                                                                                                      طراح : عبدی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:4  توسط مولامراد عبدی  | 

بررسی مشکلات مدارس شبانه روزی روستایی در مقایسه با مدارس شبانه روزی مرکز شهر

                  بسم تعا لی

موضوع مقاله:                                                

بررسی مشکلات مدارس شبانه روزی روستایی در مقایسه با مدارس شبانه روزی مرکز شهر

                                تهیه کننده : مولا مراد عبدی

                                                  فروردین 89

بدون شک یکی از طرح های موفق جمهوری اسلامی ایران در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم کشور ایجاد مدارس شبانه روزی است٬اما اصلاح ساختارو محل قرار گرفتن این مدارس یکی از دغدغه های اینجانب بوده که با عنایت به سابقه و تجربه مدیریتی در این مدارس برخود واجب و لازم دانسته مطالبی را به عنوان پیشنهاداتی ساده و سازنده در اختیار دست اندر کاران نظام تعلیم و تربیت شهرستان دلفان قراردهم چرا که شتاب تحولات اجتماعی ٬ اقتصادی٬ سیاسی وبه تبع آن تحولات مرهنگی در دهه های اخیر نیازمند تحقیق و پژوهش و بررسی راهکارهای مطلوب و مفید است. در حالی که تربیت کاری پیچیده و چند لایه است٬ ولی ما اغلب آن را اندی ساده و دم دستی  فرض می کنیم فارغ از این که سیاست های کلی وزارت آموزش و پرورش بر مبنای کلید واژه ی تحقیق و پژوهش در راستای سیاست ها و خط مشی های نوین استوار است. امروزه در همه ی جوامع ٬ مدرسه در حکم مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت ٬ جایگاه ویژه ای دارد و در کنار خانواده٬ وظیفه ی تعلیم وتربیت دانش آموزان را به دوش می کشد. یادگیری مستلزم کنش و واکنش های بین دانش آموزان و محیط است. در صورتی که این رابطه به درستی صورت نگیرد سبب بی علاقه شدن دانش آموزان به آموزش و افت و ترک تحصیل خواهد شد. عوامل موثر بر بی علاقه شدن دانش آموزان به آموزش به دو دسته ی عوامل درون مدرسه ای و عوامل برون مدرسه ای تقسیم می شوند. عوامل درون مدرسه ای شامل عوامل فرهنگی ٬ عوامل رفاهی و عوامل آموزشی درون مدرسه ای است اما عوامل برون مدرسه بسیار متعدد بوده که هدف اینجانب در این مقاله پرداختن به عوامل درون مدرسه ای و مهم تر از آن عوامل برون مدرسه ای است که گریبانگیر مدارس شبانه روزی واقع در روستاههای شهرستان دلفان گردیده است. با توجه به این مقدمه اینجانب مشکلات فراروی مدارس شبانه روزی را در چند بند به شکل ذیل مطرح نموده که امید است مورد بررسی قرار داده است .

1)     چکیده واصل و هدف این مقاله این است که مدارس شبانه روزی مقطع راهنمایی را از سطح روستاهها برچیده و یک مدرسه ی شبانه روزی پسرانه و یک مدرسه ی شبانه روزی دخترانه درمرکز شهرستان احداث گردد. برای اثبات و تایید این پیشنهاد دلایل متعددی قابل طرح ونقد و بررسی است اما جهت اجمال حاجت به تفصیل کلام نیست و اهم دلایل مفید و موثر را بنا به ا ولویت به شرح ذیل ارائه می نماییم. 

2)     یکی از دلایل مبحث فوق این است که وزارت آموزش وپرورش برای تحصیل هر دانش آموز در این مدارس رقمی حدود سیصد هزار تومان صرف هزینه ی خورد و خوراک و رقم گزافی را جهت حمل ونقل و حفظ و نگهداری ساختمان و ماشین دستمزد کادر پرداخت می نماید با این وجود انتظار این است که برای بهبود وضعیت آموزشی این مدارس که صادق ترین و با استعداد ترین دانش آموزان محروم روستایی در آنها تحصیل می نمایند. از کادر و دبیرانی مجرب استفاده گردد اما متاسفانه این امر به دلیل بعد مسافت و دهها دلیل دیگر محقق نمی شود. به همین دلیل در اکثر این مدارس برای تدریس دروس پایه از دبیران غیر تخصصی٬ پاره وقت٬ سرباز معلم و حق التدریس استفاده می شود.آیا خروجی این مبالغ هنگفت و این همه کادر و دبیر این است که این دانش آموزان با درایت و با ذکاوت اینگونه تحصیل نمایند؟ آیا این همه هزینه نمی طلبد که از زبده ترین و مجرب ترین دبیران برای تدریس در این مدارس استفاده شود.

3)     به دلیل مصرف آب روستایی اهداف کشاورزی آب برای آشامیدن وپخت وپز و نظافت و استحمام دانش آموزان به ندرت یافت می شود و نیز به دلیل غیر استاندارد بودن سیستم برق رسانی به روستاهها به ویژه در فصل زمستان با هر رعدوبرق یک هفته برق روستا قطع میگردد ضمن اینکه پخت نان نانوایی ها عملا تعطیل می گردد گاهی شاهد فاسد شدن گوشت و مواد لبنی و خوراکی در این مدارس بوده ٬ هستیم و خواهیم شد

4)     معمولا به علت بعد مسافت و اینکه هیچ آشپز حرفه ای حاضر به آشپزی  واستخدام روز مزد در این اماکن نیست به ناچار مدیران از افراد غیر حرفه ای روستا برای آشپزی و رفت و روب استفاده می کنند در حالی که نه آموزشهای لازم را دیده و نه با مقررات اداری آشنایی کامل و کافی را دارند بنابراین کیفیت غذای مصرفی این مدارس بسیار پایین بوده و موجب هدر رفتن اموال مدرسه می شوند ضمنا چون اغلب آشپزها در ایام تعطیل و تابستان مسئولیت حفظ و نگهداری اموال مدرسه را بعهده می گیرند بنابراین استخدام آشپز حرفه ای خارج از روستا عملا غیر ممکن می گردد

5)     چون این مدارس صرفا با کاربری آموزشی احداث گردیده اند اکثرا فاقد فضای کافی جهت نماز خانه  سلف سرویس و خوابگاه و حمام و دستشویی لازم برای مدارس شبانه روزی می باشند و فضای اختصاص یافته به موارد فوق در خور شان مدارس شبانه روزی نمی باشد در حالی که تحصیل این دانش آموزان باید در اماکنی باشد که صرفا برای این امر ساخته شده باشند

6)     باز به دلیل بعد مسافت این مدارس کمتر مورد بازدید مسئولان قرار می گیرند و عدم نظارت کافی باعث افت تحصیلی٬ عدم رعایت بهداشت مناسب٬ عدم برنامه ریزی دقیق آموزشی و پرورشی وعدم کیفیت پخت و پز می گردد و اگر درصد قبولی نسبی را در آمارها مشاهده می کنیم .هزاران دلیل غیر معقول پشت این قضیه نهفته است در حالی که اگر این مدارس در مرکز شهر دایر گردند بیشتر موارد فوق رعایت گردیده و از دبیران مجرب تری استفاده می شود

7)     به دلیل عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و درمانی مناسب بیماریهای واگیر به سرعت در بین دانش آموزان شیوع پیدا می کند در صورتی که به علت پایین بودن سن این دانش آموزان و زندگی شبانه روزی لازم است که این مراکز ماهانه از سوی مراکز بهداشتی مورد بازدید قرار گرفته و معاینات لازم از آنها به عمل آید

8)     به دلیل اینکه دختران روستایی نمی توانند از امکانات مدارس شبانه روزی استفاده کنند با دست خود این فرصت را از آنها سلب نموده در حالی که به علت پراکندگی روستاهها در مناطق محروم اکثر پسران هم نمی توانند دراین مراکز تحصیل نمایند و این مراکز تنها قادر به جذب دانش آموزان روستاههای اطراف خود هستند در صورتی که اگر این مدارس به مرکز شهر انتقال یابند همه ی روستاهها می توانند به راحتی از آنها استفاده کنند.

9)     چون روز چهارشنبه بعدازظهر این مدارس رسما تعطیل می شوند هیچ کدام از کادر در مدرسه باقی نمی مانند و دانش آموزان مناطق دور افتاده مجبورند بدون استثنا و با وجود برف و طوفان و کولاک  مدرسه را ترک نمایند در صورتی که اگر این مدارس در مرکز شهر باشند دانش آموزانی که مشکل رفت و آمد دارند میتوانند ایام تعطیل را در خوابگاه مانده و از امکانات موجود استفاده کنند

10)   چون دانش آموزان این مراکز از سرویس حمل و نقل استفاده نمی کنند می بایست تمام مسافت پر خوف و خطر بین روستاهها را پیاده طی طریق کنند در صورتی که اگر این مدارس در مرکز شهر باشند میتوانند به راحتی از وسیله ی نقلیه ی خود استفاده کنند روز شنبه به شهر آمده و چهارشنبه بعد از ظهر با همان وسیله ی نقلیه به موطن خود باز گردند .

11)  برای یک مدرسه شبانه روزی به مدیر٬ معاون٬ سرپرست٬ راننده ٬ کاپرداز مسئول خرید و انبار دارد و آشپز وغیره نیاز هست گاهی ممکن است تعداد دانش آموزان یک شبانه روزی بین پنجاه تا هفتاد نفر باشند مانند روستای وروشت . در حالی که اگر یک مدرسه ی شبانه روزی در مرکز شهر احداث گردد و همه ی مدارس روستایی رادر هم ادغام کنند بسیاری از مشکلات حل و با کمبود نیرو مواجه نمی شویم.

12)  باز به دلیل دوری این مراکز از چشم ناظران و اینکه کمتر مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرند. اول مهر به موقع فعالیت خود را شروع نمی کنند گاهی پانزده یا بیست اسفند تعطیل کرده و روزهای بین تعطیلی را خود سرانه تعطیل می کنند در واقع محل امنی برای بعضی از افراد تنبل فراهم می آید که گاهی هفته ها گذرشان به این مراکز نمی افتد و ابلاغیه هایی تحت عناوین گوناگون می گیرند و جوابی به هیچ مرجعی پس نمی دهند و از زیر کار فرار می کنند

نتیجه اینکه با وجود این مشکلات و دهها مشکل ناگفته که مجال پرداختن به آنها در این مقوله ی کوتاه امکان پذیر و میسر نبود امیدوارم دست اندرکاران محترم تعلیم تربیت شهرستان دلفان با مطالعه و تحقیق بیشتر این مراکز را به مراکز شهرستان انتقال داده و با مکاتبات خود سایر شهرستان ها را نیز وادار به انجام این مهم نمایند.

گردآورنده: مولا مراد عبدی دبیر ادبیات شهرستان دلفان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۸۹ساعت 10:1  توسط مولامراد عبدی  |